Organigrama

Organigrama polític

  • Batle: Joan Ribot Mayol.
  • Primera Tinent de Batle: Joana Maria Pascual Sansó: àrees de Medi Ambient, Serveis Socials, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i Mancomunitat des Pla i fira.
  • Regidor Miquel Femenias Ferrer: àrea de festes
  • Regidor Pere Capó Sansó: àrees de manteniment i esports.
  • Regidora Francisca del Pilar Genovard Mestre: àrees d'educació i representant en el Consell Escolar.
  • Regidor Guillem Sansó Bauça: àrea d'assossiacions i dinamització
  • Regidor Pau Lladó Oliver: àrea de cultura.

Organigrama administratiu

  • Miquel Vives Alcover: Secretari Interventor: àrees: urbanisme, contractació, comptabilitat i Jutjat de Pau.
  • Joana Maria Pascual Torres: Auxiliar administratiu: àrees: Registre general, atenció al públic i padró d'habitants.
  • Miquel Ribot Mestre: Auxiliar de Policia Local.