23 °C
Consum local a Ariany
Dóna suport als negocis d'Arianyperquè Ariany som tots.
Punts d'informació i suport al teixit empresarial
Atenció individualitzada a través d'agents de suport del Consell de Mallorca en col·laboració amb l'Ajuntament.
Terrasses
Amb la finalitat d’estimular econòmicament als particulars i algunes empreses del municipi d’Ariany que s’han vist afectats per la pandèmia del Covid 19, aquesta Comissió Informativa dictamina que en la propera sessió plenària s’aprovi el següent:
Mesures seguretat
Govern de les Illes Balears.

Últimes

NOTÍCIES

01-Juny-2020
Campanya per el consum local a Ariany
Dóna suport als negocis d'Arianyperquè Ariany som tots.
28-Maig-2020
Punts d'informació i suport al teixit empresarial
Atenció individualitzada a través d'agents de suport del Consell de Mallorca en col·laboració amb l'Ajuntament.