La I MOSTRA D’ART 2022, duita a terme a Ariany, en data 27 del 2023 ha estat finançada pel CONSELL DE MALLORCA

13-Setembre-2023

Dins el marc de la Convocatòria de Subvencions 2022 pel desenvolupament d’Activitats Culturals d’entitats d’administració local o dels organismes que en depenen. 

Dep-Cultura, Patrimoni i Política Lingüística