Suspensió aplicació ordenances d’ocupació de via pública

19-Maig-2020
Amb la finalitat d’estimular econòmicament als particulars i algunes empreses del municipi d’Ariany que s’han vist afectats per la pandèmia del Covid 19, aquesta Comissió Informativa dictamina que en la propera sessió plenària s’aprovi el següent: