Aprovació inicial del catàleg d'elements d'interès artístic, històric, ambiental i patrimoni arquitectònic

14-Maig-2020
Del terme municipal d'Ariany.