Aprovació inicial del catàleg d'elements d'interès artístic, històric, ambiental i patrimoni arquitectònic